bw_banner
bw_banner

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

"E-COMMERCE PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Wprowadzenie nowej oferty Kompleks - Kompleksowej obsługi klienta, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań do informatycznego systemu zarządzania firmą”

W ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Celem projektu jest wprowadzenie nowej oferty handlowej firmy - kompleksowej obsługi klienta polegającej na doborze i konfiguracji sprzętu połączonym z instalacją pod wspólna nazwą KOMPLEKS, w ramach ogólnopolskiej sieci eltrox.pl.

Wartość projektu: 1 003 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 452 250,00 PLN

Zobacz zapytanie ofertowego