Wartości domyślne

Login: admin
Hasło: 12345
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.1.88
Adres HTTP: http://192.168.1.88
Strumień RTSP: rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/10
Port TCP: 5000
Port HTTP: 80
Port RTSP: 554
Port Mobilny: 6000
Rozdzielczość: 1280x1024