Interfejs WWW - Detekcja ruchu

Po uruchomieniu interfejsu WWW, należy przejść do menu Konfiguracja -> System -> Normalne wydarzenie

Ukaże nam się okno z podglądem z kamery i czerwona siatka naniesiona na obraz, która oznacza obszar,w którym uruchomiona jest detekcja ruchu.

Następne opcje to opcje konfiguracyjne odnoszące się do kolejno dźwięku wydzielanego przez kamerkę w momencie wykrycia ruchu na zaznaczonym obszarze wyświetlanym przez kamerkę . Rozpoczęcia nagrywania w momencie wykrycia ruchu na zaznaczonym obszarze wyświetlanym przez kamerkę . wysłaniu powiadomienia E-mail w momencie wykrycia ruchu na zaznaczonym obszarze wyświetlanym przez kamerkę .

Powyższym suwakiem ustawiamy czułość funkcji detekcji ruchu.

Powyższe opcje pozwalają nam okreslić okresy czasu, w których detekcja ruchu jest aktywna.

Po konfiguracji klikamy na przycisk"", ustawienia zostaną zapisane, a detekcja ruchu zacznie dzialać.