VMS - Dodawanie rejestratora do programu przez chmure (P2P)

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika.

Rejestrator umożliwia połączenie przy użyciu chmury. Dzięki funkcji chmury nie musimy posiadać stałego adresu IP. Połączenie z naszym rejestratorem realizowane jest poprzez specjalny serwer. Aby zrealizować taki rodzaj połączenia musimy w odpowiedni sposób dodać nasz rejestrator do listy urządzeń w programie VMS. W głównym oknie programu klikamy "Dodawanie sprzętu"

W nowym oknie klikamy "Ręcznie wskaż urządzenia".

W kolejnym oknie w kolumnie "Rodzaj" wybieramy pozycje "P2P NVR/XVR". W polu "Numer seryjny" podajemy numer chmury naszego rejestratora natomiast w polach "Użytkownik" oraz "Hasło" odpowiednio login i hasło do rejestratora.

Aby uzyskać dostęp do naszego numeru chmury musimy wejść w menu rejestratora. Dostęp do menu możemy uzyskać bezpośrednio z urządzenia podłączonego do monitora lub poprzez interfejs WWW za pomocą komputera.

Dostęp poprzez interfejs WWW:

Po zalogowaniu do rejestratora wchodzimy w ”Menu głowne” po czym kolejno: „Opcje” → „System” → „Ust. Sieciowe”→ „P2P”. Nasz numer chmury znajduje sie pod pierwszym kodem QR.

Dostęp bezpośredni:

Aby uzyskać dostęp do kodu w menu rejestratora wchodzimy w "Konfiguracja"

Następnie "Sieć" -> "P2P".

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy przycisk "Dalej" Rejestrator dokona próby połączenia z rejestratorem poprzez chmure. Jeśli konfiguracja przebiegła pomyślnie pole "Status" zmieni kolor na zielone oraz zostanie wyświetlony napis "Połączono". Ponownie klikamy przycisk "Dalej".

Program wyświetli komunikat o pomyślnym dodaniu urządzenia. Klikamy "OK".

W celu uzyskania podglądu z naszych kamer wciskamy przycisk "Urządzenia". Z lewej strony okna na liście urządzeń znajdziemy numer dodanego urządzenia po dwukrotnym kliknięciu w wybrany numer kamery uzyskamy dostęp do obrazu.