VMS - Dodawanie urządzenia w sieci lokalnej (LAN)

Po uruchomieniu programu VMS na strone startowej wybieramy ikonę "Device Manager".

Następnie klikamy przycisk "IPV4 Search"

Po chwili program powinien odnaleźć nasze urządzenie pokazując nam jego adres w przedstawionym przykładzie jest to: 192.168.1.193. Zaznaczamy przycisk wyboru przy adresie IP, po czym klimay "Add". Po prawidłowym dodaniu urządzenia oraz wybraniu z menu startowego "Live View" będzie dostępny podgląd w sieci lokalnej.