Rola zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w systemach CCTV

10 Maj 2018 Poradniki

Rola zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w systemach CCTV

Ochronniki przeciwprzepięciowe to coraz częstsze rozwiązanie stosowane w instalacjach teletechnicznych. Postępująca miniaturyzacja oraz zamiany klimatyczne w znaczący sposób wpływają na ograniczenie żywotności elementów instalacji niskoprądowych.

Jak wygląda to w praktyce?

Obecnie dostępne urządzenia systemów telewizji przemysłowej pomimo swej wielozadaniowości są bardzo podatne na działanie zewnętrznych czynników wywołujących wspomniane przepięcia. Mając na uwadze Zapewnienie ciągłości systemu nadzoru wizyjnego mogą zakłócić różnorodne czynniki. Najczęstszą przyczynę stanowi pojawianie się wyładowania atmosferycznego lub innego bodźca wywołującego wzrost napięcia w przewodach. Konsekwencji niezabezpieczonych instalacji możemy doszukiwać się w postaci niepożądanych „zachowań” w funkcjonalności kamer, a nawet całkowitej neutralizacji pracy całego systemu monitorującego.

Zagrożenia, którym można zaradzić

Ochronniki przeciwprzepięciowe to skuteczne i niskobudżetowe rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mówimy o konieczności wymiany całego systemu monitoringu. Zastosowanie dodatkowego osprzętu i jego zasadność najlepiej porównać do awarii powstałych w trakcie burzy, gdzie wraz z „uderzeniem” pioruna w ziemię powstaje fala elektrostatyczna, która bezpośrednio wpływa na okablowanie. To z kolei przyczynia się do skoku napięcia, który w sposób znaczny może zniszczyć urządzenia do nich podłączone. W takim przypadku jedynym i skutecznym środkiem zaradczym jest montaż ochronników przeciwprzepięciowych.

Rodzaje ochronników przeciwprzepięciowych

Na rynku znajdziemy wiele odpowiedników przeznaczonych do:

- ochrony toru wideo – zarówno w okablowaniu na przewodach koncentrycznych jak i skrętce UTP,
- ochrony linii zasilania oraz linii danych RS-485,
- ochrony systemów IP począwszy od linii danych skończywszy na ochronie zasilania PoE.

Wybór jednego z trzech ochronników przeciwprzepięciowych jest uzależniony nie tylko od posiadanego sprzętu. Przed zakupem zapoznaj się z podstawowymi zasadami ich instalacji:

- zabronione jest uziemianie ochronników do instalacji odgromowej,
- uziemienie powinno mieć możliwie najkrótszą odległość do ziemi,
- ochronniki zaleca się stosować możliwie najbliżej urządzeń chronionych,
- dla zachowania najwyższej skuteczności, ochronniki należy stosować na obu końcach linii chronionej,
- instalowanie urządzenia ochronnego po jednej stronie przewodu może skutkować uszkodzeniem urządzenia po stronie niezabezpieczonej.

Przeprowadzając montaż według załączonych wytycznych niwelujesz ryzyko wystąpienia awarii do minimum.

Jednorazowy koszt = długofalowe bezpieczeństwo

Zakup ochronników przeciwprzepięciowych to inwestycja, która przysłuży się Twojemu bezpieczeństwu poprzez ochronę sprzętu oraz wszystkich zgromadzonych na nim danych. Równie istotną korzyścią jest poruszona wcześniej ciągłość pracy systemu, co z kolei przekłada się na niższe koszty utrzymania instalacji oraz minimalizację prawdopodobieństwa potrzeby serwisu pogwarancyjnego.

Z technicznego punktu widzenia, warto podkreślić:
- wygodę instalacji w oparciu o patch panele porządkujące,
- szybki czas reakcji ochronników oraz wielokrotność ich zadziałania,
- automatyczne przywracanie obwodów transmisji danych i zasilania.
- wszechstronność pozwalającą na wykorzystywanie urządzeń w różnych systemach CCTV.