Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) to system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora. Zadaniem DSO jest informowanie osób przebywających w budynku o wystąpieniu niebezpiecznej sytuacji, np. pożaru i przekazywanie instrukcji odnośnie zachowania się, np. ewakuacji.

Głównymi elementami DSO są: centrala z modułami alarmu pożarowego, generator komunikatów, mikrofonu alarmowego (pożarowego), wzmacniacza dźwięku, systemu automatycznej kontroli obwodów i innych modułów uzależnionych od wielkości i przeznaczenia obiektu. Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Filtry
Kategorie
Loading...