Protokoły używane w monitoringu

TCP/IP

TCP/IP- (ang.Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to zestaw protokołów do komunikacji, które wykorzystywane są do przesyłu danych w sieciach komputerowych, np. w sieciach lokalnych - LAN - oraz w Internecie.

Transmission Control Protocol (TCP) - to protokół warstwy transportowej; zapewnia on niezawodne, strumieniowe ora punkt-do-punktowe połączenia pomiędzy aplikacjami, które działają na różnych urządzeniach w sieci. Protokół ten dzieli dane na części, sprawdza poprawność ich dostarczenia oraz gwarantuje, że wszystkie części zostaną przesłane w takiej samej kolejności, w jakiej były wysłane.

Internet Protocol (IP): to protokół warstwy sieciowej; odpowiada on za routowanie i adresowanie danych pomiędzy różnymi sieciami w Internecie.Każde z urządzeń podłączonych do Internetu musi posiadać unikalny adres IP,który niezbędny jest do lokalizacji oraz identyfikacji urządzenia w sieci.

TCP/IP używany jest jakopodstawowy protokół do komunikacji w Internecie, a także w zdecydowanej sieci komputerowych na świecie. Obie formy komunikacji zapewniają bardziej efektywną komunikację pomiędzy urządzeniami, pozwalają też na przesył danych takich jak tekst, multimedia, binarne.

DHCP

DHCP - (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) - to protokół, który używany jest w sieciach komputerowych; pozwala na automatyczne ustawienie adresów IP i pozostałych parametrów dla danego urządzenia, które podłączone jest do sieci. Jego głównym celem jest przyspieszenie oraz ułatwienie przydzielania adresów IP, adresów DNS, maski podsieci czy bramy domyślnej podłączonych do sieci, np. drukarkom czy kamerom monitoringu. Eliminuje on również konieczność ręcznego przypisywania adresów IP.

Dana osoba/klient wysyła prośbę o przydzielenie mu adresu IP do serwera. Zaś serwer DHCP odpowiada, przydziela klientowi wskazany adres IP i inne pozostałe informacje niezbędne do konfiguracji.

Dzięki temu protokołowi koordynowanie sieci staje się o wiele łatwiejsze. Administrator nie jest zmuszony ręcznie przydzielać adresów IP każdemu pojawiającemu się urządzeniu w sieci. Dodatkowo protokół DHCP umożliwia bieżące przydzielanie adresów. Co to oznacza? Adresy IP mogą zostać przydzielane tymczasowo, a po skończeniu użytkowania zwalniane i wykorzystywane przez inne urządzenia. To czasowe wypożyczenie adresu. Elastyczność taka ułatwia organizację posiadanych adresów IP w sieci. Szczególnie w wielkich sieciach korporacyjnych należy wziąć to pod uwagę.

 

Filtry
Kategorie
Loading...