PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Automatyzacja procesów B2B w zakresie logistyki i księgowości poprzez wdrożenie systemu B2B

Niniejszy projekt przewiduje implementacje nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczne usprawnienie 3 procesów B2B zachodzących pomiędzy ELTROX, a jego Partnerami związanych z obsługą zamówień transportowych (kurierzy), lokalizacją przesyłek (stany przesyłek) oraz rozliczeniem Partnera, a także przesyłaniem danych finansowo-księgowych pomiędzy Partnerem obsługującym firmę, a ELTROX.  System będzie automatyzował następujące procesy:

  • Proces integracji zamówień ELTROX z systemem zamówień na usługi przewozowe Partnera (wydruk listów przewozowych).
  • Proces integracji stanów przesyłek ELTROX ze stanami przesyłek u Partnera.
  • Proces przesyłu danych księgowych do systemu Partnera.


    Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

www.poig.gov.plwww.mrr.gov.plwww.parp.gov.pl

Filtry
Kategorie
Loading...
34 387 29 92