ELTROX SP. Z O.O. dokłada wszelkich starań, aby aplikacja mobilna, strona internetowa konfigurator.uslugi-kompleks.pl i strona internetowa portal.uslugi-kompleks.pl były dostępne dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie. Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

 

Informacje dla użytkowników serwisu

  1. Staramy się, aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  2. Staramy się ograniczać publikację plików PDF, publikując treści bezpośrednio w serwisie.
  3. Strona jest wyposażona w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści tj. zmiana wielkości czcionki oraz kontrastu. Kontrolki zmiany rozmiaru tekstu z założenia zmieniają rozmiar tekstu tylko na stronie, na której się obecnie znajdujemy. Aby zwiększyć na stałe wielkość elementów na stronie należy używać funkcjonalności przeglądarek (ctrl+/-)
  4. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  5. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  6. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  7. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  8. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  9. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  10. Informacje zamieszczone w serwisie są regularnie przeglądane i aktualizowane.


Podstawa prawna

19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - według załącznika nr 4 - zgodnie z WCGA 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.

Filtry
Kategorie
Loading...
34 387 29 92