Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe: ZAM/01/2017

ELTROX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot. rozbudowy istniejącego informatycznego systemu zarządzania firmą, w tym:

- Wykonanie i wdrożeni Modułu integracji z siecią franczyzową
- Wykonanie i wdrożenie Modułu komunikacji z instalatorami
- Wykonanie i wdrożenie Modułu Kreatora
- Szkolenie z zakresu obsługi nowych modułów.

Zamówienie prowadzone jest w trybie Zasady Konkurencyjności

Dla projektu pn:
„Wprowadzenie nowej oferty Kompleks - Kompleksowej obsługi klienta, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań do informatycznego systemu zarządzania firmą” realizowanego w ramach działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Miejsce składania ofert: eltrox sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 74

Termin składania ofert: 09 grudnia 2017 r. W przypadku składania ofert drogą pocztową bądź kurierem za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku poniżej

Informacje o wyborze oferty:

Informujemy, że najwyższą ocenę: 100%, uzyskała oferta o łącznej wartości: 1030000 PLN netto, firmy:

Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. K.
Ul Somosierry 30a,
71-181 Szczecin

i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Filtry
Kategorie
Loading...
34 387 29 92